Srimukhi Family,Age,Height,DOB,Husband,Wiki

Srimukhi Biodata / Srimukhi Biography
Srimukhi Full NameSrimukhi
Srimukhi Nick NameRamulamma
Srimukhi Original NameSrimukhi
Srimukhi Birth PlaceNizamabad,Telangana
Srimukhi Residence Hyderabad,Telangana
Srimukhi Date of BirthMay 10th,1993
Srimukhi Age24 Years
Srimukhi casteNot known
Srimukhi ReligionHindu
Srimukhi NationalityIndian
Srimukhi OccupationActress/Anchor
Srimukhi First MovieJulayi
Srimukhi Famous ShowPatas

Srimukhi Family
Srimukhi FatherRamakrishna
Srimukhi MotherNot known
Srimukhi BrotherNot known
Srimukhi SisterNot Known
Srimukhi CousinsNot Known
Srimukhi SonNot Known
Srimukhi DaughterNot Known
Srimukhi Perosnal Information
Srimukhi Height5 Feet 5 Inches
Srimukhi WeightNot Known
Srimukhi ColourWhite


Srimukhi Maritial Status and Affairs
Srimukhi MarriageNot Known
Srimukhi HusbandNot Known
Srimukhi Boy FriendAnchor Ravi
Srimukhi Wedding PhotosNot Known
Srimukhi Education Qualifications
Srimukhi SchoolNot known
Srimukhi CollegeNot known
Srimukhi QualificationsBDS (disc)


Srimukhi Contact Sources
Srimukhi Facebookhttps://www.facebook.com/anchor.Srimukhi/
Srimukhi Twitterhttps://twitter.com/mukhisree?lang=en
Srimukhi Instagramhttps://www.instagram.com/sreemukhi/?hl=en
Srimukhi Official WebsiteNot Known
Srimukhi AddressNot known
Srimukhi Contact NumberNot known